Om een goede verstandhouding met onze klanten te kunnen hebben en uiteraard andersom, toch een paar voorwaarden:

Diensten van Happy Schmink komen tot stand:
Happy Schmink stuurt naar aanleiding van de opdracht een offerte met daarin een overzicht van de kosten. Opdracht geven kan via e-mail. Pas na een acceptatie van de opdracht door Happy Schmink is de opdracht definitief.  Alle door Happy Schmink gedane offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld.

Happy Schmink staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De bedragen genoemd in de offertes zijn inclusief 21% BTW.

Happy Schmink houdt zich het recht voor een aanbetaling te vragen van maximaal een kwart van de totale offerte. Deze aanbetaling dient een week voor aanvang van de opdracht ontvangen te zijn.

Bij een kinderfeestje wordt er verwacht dat er ten alle tijden een volwassen persoon aanwezig blijft.
Wij werken alleen in een rookvrije ruimte.
Een schminker heeft na 2 uur recht op 10 minuten doorbetaalde pauze.

Schmink is temperatuurgevoelig en wij ook, daarom werken we graag verwarmd binnen (bij 15 graden of minder) of in de schaduw.

Happy Schmink werkt met materialen die onschadelijk zijn voor de huid. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat iemand met een gevoelige huid toch een gevoeligheidsreaktie vertoont. Happy Schmink draagt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Happy Schmink is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en schade aan personen, materialen of goederen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten.

In verband met hygiëne behoudt Happy Schmink het recht om bij vermoeden van besmettelijke huidproblemen en/of personen te weigeren voor schminkactiviteiten.

Wanneer bovenstaande voorwaarden geschonden worden houdt Happy Schmink zich het recht voor de opdracht te annuleren zonder aanbetalingen te verrekenen.